Konfiguracja bazy danych OpenBTS dla dowolnego CELLID

Posted by koala Published on October 21, 2016
/2016/IMG_20161021_120439_web.jpg

Podstawowa czynność konfiguracyjna stacji bazowej opartej na OpenBTS to prawidłowe ustawienie danych identyfikacyjnych sieci. Dla pełnej konfiguracji wymagane jest podanie parametrów kilku kluczy w bazie danych. Niewłaściwa konfiguracja może spowodować brak możliwości uruchomienia całego OpenBTS. Skrypt, który tutaj załączam, pozwala uniknąć wielu typowych błędów przy konfiguracji, jak np. podanie niewłaściwego ARFCN. Listę ARFCN, które są prawidlowe dla wybranego zakresu GSM znajdziemy np. na Wikipedii. Jednocześnie jesteśmy pewni, ze CELLID zostało w pełni skonfigurowane. Więcej informacji na temat CELLID.

Skrypt jest napisany w Python-ie i operuje bezpośrednio na bazie danych OpenBTS, dzięki temu może być wykonywany bez uruchamiania OpenBTS i może też naprawić niedziałającą instalację OpenBTS.

#klucze bazy danych wymagajace konfiguracji
GSM.Identity.MCC
GSM.Identity.MNC
GSM.Identity.LAC
GSM.Identity.CI
GSM.Identity.ShortName
GSM.Identity.C0
GSM.Radio.Band

Przykład pełnej konfiguracji CELLID dla OpenBTS wraz z nazwą sieci, częstotliwością i zakresem GSM

openbtsconf.py set cellid <MCC MNC LAC CI ShortName ARFCN Band>
openbtsconf.py set cellid 232 01 17161 12 A1 58 900

Informacje o aktualnej konfiguracji uzyskamy wywołując skrypt jako

openbtsconf.py show cellid

Poniższy skrypt konfiguruje nadajnik z wybranymi parametrami sieci. Ustawienia zapisywane są w bazie danych. Ponowne uruchomienie systemu jest wymagane. Skrypt najlepiej zapisać pod nazwą “openbtsconf.py¨

#!/usr/bin/python
"""
This script will configure OpenBTS with MCC and MNC of your choice.
The configuration will be stored in a SQLite3 database.
SQlite3 /etc/OpenBTS/OpenBTS.db.
"""
import sys
import sqlite3, getopt

cell_id=['GSM.Identity.MCC','GSM.Identity.MNC','GSM.Identity.LAC','GSM.Identity.CI','GSM.Identity.ShortName','GSM.Radio.C0','GSM.Radio.Band']
 
def show(conn, c, args):
  """
  Display all configuration keys from table: CONFIG
  """
  if(args[1] == "all"):
    """Display all config keys"""
    c.execute("""SELECT * FROM CONFIG""")
    for item in c.fetchall():
      print("%s\t%s"
         %(item[0], item[1]))    
  elif(args[1] == "cellid"):
		"""Display Cellid: MCC, MNC, LAC, CI, ShortName config keys"""
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[0])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[1])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[2])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[3])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[4])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[5])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
		c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %cell_id[6])
		item = c.fetchone()
		print("%s = %s" %(item[0], item[1]))
  else:
    """Display config key"""
    c.execute("""SELECT * FROM CONFIG WHERE KEYSTRING='%s'""" %(args[1]))
    item = c.fetchone()
    print("%s=%s\nComment:%s" %(item[0], item[1], item[4]))

def set(conn, c, value, param):
	if(param == "cellid"):
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Identity.MCC'"""%(value[0]))
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Identity.MNC'"""%(value[1]))
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Identity.LAC'"""%(value[2]))
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Identity.CI'"""%(value[3]))
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Identity.ShortName'"""%(value[4]))
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Identity.C0'"""%(value[5]))
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='GSM.Radio.Band'"""%(value[6]))
		items=['set','cellid']
		show(conn, c, items)
	else:
		c.execute("""UPDATE CONFIG set VALUESTRING='%s' WHERE KEYSTRING='%s'"""%(value, param))
		print("Setting: %s=%s"%(param, value))
 
def help():
  print("\nDescription:")
  print("  Script is used to manage the OpenBTS configuration database.")
  print("  located usually in /etc/OpenBTS/OpenBTS.db")
  print("\nUsing the script:")
  print("  To display all config keys, or a specific key:")
  print("   openbtsconf.py show all")
  print("   openbtsconf.py show cellid")
  print("   openbtsconf.py show <KEYSTRING>\n")
  print("  To set a key value:")
  print("   openbtsconf.py set cellid <MCC MNC LAC CI ShortName ARFCN Band>\n")  
  print("   i.e. openbtsconf.py set cellid 232 01 17161 12 A1 58 900\n")
  print("   openbtsconf.py set <KEYSTRING> <VALUESTRING>\n")
  print("   i.e. openbtsconf.py set C0 58\n")
  print("   Supported GSM bands are 900 and 1800\n")
  print(""
	"Austria\n"
	"MCC 	MNC 	Network 		Operator or brand name 	Status\n"
	"232 	01  	A1 Telekom Austria 	A1 			Operational\n"
	"232 	02  	A1 Telekom Austria 	A1 			Operational\n"
	"232 	03  	T-Mobile 		T-Mobile 		Operational\n"
	"232 	05  	Orange 			Orange 			Operational\n"
	"232 	06  				Orange 			Operational\n"
	"232 	07  	tele.ring 		Tele.ring 		Operational\n"
	"232 	09  	A1 Telekom Austria 	A1 			Operational\n"
	"232 	10  	Hutchison 3G Austria 	3 (Drei) 		Operational\n"
	"232 	11  	A1 Telekom Austria 	Bob 			Operational\n"
	"232 	12  	Yesss (Orange) 		Yesss 			Operational\n"
	"232 	14  	Hutchison 3G Austria 	3 (Drei) 		Operational\n"
	"232 	15  	Barablu Mobile Ltd 	Barablu 		Operational\n"
	"232 	91  	OBB 			GSM-R A 		Inactive \n")

def main():
  # Default location of OpenBTS config database (/etc/OpenBTS/OpenBTS.db)
  db_path = "/etc/OpenBTS/OpenBTS.db"
  conn = sqlite3.connect(db_path)
  c = conn.cursor()  
  print "Database: ", db_path
  options, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "")

  if(len(args) == 0):
    help()
  elif(args[0] == "help"):
    help()
  elif(args[0] == "set" and len(args) >= 3):
    if(args[1] == "cellid"):
			param = args[1]
			value = args[2:]
			if(len(value)!=7):
				print("You must specify all: MCC, MNC, LAC, CI, ShortName, ARFCN, Band")
			elif(len(value[0])!=3):
				print("ERROR: MCC must be 3 digits long")
			elif(len(value[1])!=2):
				print("ERROR: MNC must be 2 digits long")
			else:
				set(conn, c, value, param)
    else:
			param = args[1]
			value = args[2]
			set(conn, c, value, param)
  elif(args[0] == "show" and len(args) == 2):
    show(conn, c, args)
  else:
    help()
   
  conn.commit()
  conn.close()  
     
if __name__ == "__main__":
main()

Categories: hardware

Tags: gnuradio openbts hardware poradnik